Начало История на медицината Атеней от Аталия – основателят на Пневматичната школа в медицината

Атеней от Аталия – основателят на Пневматичната школа в медицината

От 54г.

Атеней от Аталия – основателят на Пневматичната школа в медицината - изображение

Атеней е гръко-римски лекар и основател на Пневматичната школа в медицината. Според Гален той е роден в Киликия, Аталия, а според Целий Аврелий в – Тарсус. Той е наставник на Теодор от Аталия и е практикувал медицина в Рим по време на управлението на император Клавдий I (I в.). Негови ученици и наследници в Пневматичната школа са Агатин и Херодот, Магнус и Архиген, които развиват учението по времето на император Траян.

Атеней е автор на много медицински трактати, като 24-тонният му труд е цитиран от Гален, а 29-тонният от Орибасий. За съжаление от тях не е достигнало нищо до нас, освен заглавията им и отделни откъси, запазени от Орибасий.

Названието на Пневматичната школа произлиза от новия по онова време термин пневма (pneuma – дъх, дух), който е въведен в медицинската терминология от философите стоици. Хризип, третият основател на Стоическата школа, определя душата като "духа вътре в нас, който постоянно прониква в цялото тяло". Атеней учи, че тялото е съставено от традиционните четири елемента – топлина, студ, влага, сухота – но, че те се обединяват и направляват от пневмата, която насища цялото тяло. Въпреки че той взаимства част от възгледите на Аристотел относно пневмата и връзката й със семето в поколението, стоическата доктрина е по-обща и в известна степен наистина космическа.

Атеней приема материализма на стоиците и идентифицира пневмата като управляващата част на душата (hegemonikon), която за Аристотел е нематериална. Гален критикува предишните учения и често свързва името на Атеней с това на Аристотел. Следвайки Аристотел и Хризип, Атеней локализира hegemonikon-a в сърцето и от това твърдение той стига до определени съждения, касаещи лечението на психическите заболявания. Той обяснява болестите като цяло като патологично последствие от гниене на пневмата.

Доктрината за правилното съотношение на елементите или хуморите (течностите), изградени от тях, е основна древна медицинска традиция. Пневматичната школа смята, че човек се нуждае от направляващ дух, който да задържи правилния темперамент и подходящото съотношение на елементите на физическото тяло. Според Гален Атеней смята топлината и студа за ефективни причини, а влагата и сухотата за материални, но очевидно не е могъл да разбере как функционират самостоятелно. Гален също така твърди, че Атеней не разяснява дали четирите качества са сили или органи.

Атеней е оригинален мислител, който обогатява медицинска теория с последователната си философска позиция. Той също така е учител, който предава знанията и философията си на много ученици. Атеней се занимава с различни клонове на медицината: физиология, патология, ембриология, терапевтика, диетика, както и медицинските аспекти на метеорологията и географията.

Практически цялата информация, с която разполагаме за Атеней, е достигнала до нас благодарение на Гален, който го цитира често в произведенията си и приема някои от идеите му; както и на Орибасий, който е лекар на Юлиан Апостат и е познат на сървеменниците си като втори Гален. Разнообразните въпроси, по които двамата цитират Атеней, свидетелстват за широчината на познанията на римския лекар от Киликия. Независимо дали Гален се съгласява с твърденията на Атеней или ги оборва, той се отнася с видимо уважение към него. 

по статията работи: Величка Мартинова

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

източници: 1. http://www.encyclopedia.com/science/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/athenaeus-attalia

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Athenaeus_of_Attalia

снимка: blatner.com

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Личности