Начало История на медицината Развитие на Катедрата по патофизиология на Медицинския факултет в София след 1972 година

Развитие на Катедрата по патофизиология на Медицинския факултет в София след 1972 година

От 1973г.

Развитие на Катедрата по патофизиология на Медицинския факултет в София след 1972 година - изображение

Катедрата по патофизиология към Медицинския факултет в столицата отваря врати през 1946 година и започва историческото си развитие.

След това, през 1972 г., малко след като Медицинската академия е създадена, следва обединението на структурите на Катедрата по патофизиология в МУ София и създадената през 1970 г. Катедра по патофизиология към Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ).

Обединената катедра е под ръководството на професор Здравка Кемилева. Впоследствие към структурата работа започват сътрудниците на вече разформированата Група за изучаване на хипертонията в БАН. Част от тях са проф. Д. Кипров, Т. Димитров. Три години след обединението към работата в катедрата се присъединява доц. Н. Николов (който по-късно става професор).

Промените в научната сфера и тематиката е логично следствие на събитията. Създават материали, посветени на тимусната жлеза, повлияваща на реактивността на организма. Други важни теми, на които е наблегнато, са патофизиологията на артериалната хипертония, кортиковисцералната патология, шокът и стресът.

Под умелото ръководство на проф. 3. Кемилева (1972-1984) биват защитени 9 кандидатски дисертации, като и 2-те са за "доктор на медицинските науки". Една от тях е защитена в руската столица. Проф. З. Кемилева е избрана за председател на Републиканското научно дружество по физиологични науки. Параленто с това се издава и учебник за студентите по медицина и стоматология, който е под ръководството на проф. 3. Кемилева. На бял сват се появяват и три научни монографии.

Доц. М. Аргиров (по-късно той също става професор) поема управлението на работата в Катедрата по патофизиология на новосъздадения МУ Плевен. Доцент Я. Якимов пък се заема с Катедрата по патофизиология на МУ Стара Загора. Защитени са успешно 5 кандидатски дисертации. Активната работа продължава, основан е студентски научен кръжок, който става факт благодарение на проф. С. Писарев. Модернизира се значително преподаването по патофизиология чрез внедряването в употреба на съвременни полифизиографи, компютри, видеосистема. Въвеждат се тестове за компютърното обучение и контрола на студентите по медицина.

За времевия период след 1990 г. са характерни честите смени в ръководството на катедрата. Процесът започва през 1990 г. с доц. Емил Янев (по-късно става професор), последван е от назначението на доц. Иванка Сиракова (1996), отново проф. Е. Янев (2000), доц. Иванка Сиракова. (2001), доц. Здравко Велков (2002), доц. Ангел Логофетов (2002), доц И. Сиракова (2004) и доц. Мария Тодорова (през 2008 г.).

За този момент работата в катедрата се насочва към поддържането на оптимално ниво на преподаване, макар на лице да са и затруднения, обвързани с технически характер на амортизираната апаратура и недостига на опитни животни.

Създава се учебник за бъдещите медици и стоматолози, който е под редакцията на проф. Р. Лолов (1999). Той е последван от учебника за студенти по фармация и за студенти от медицинските колежи, но той е под редакцията на проф. Е. Янев (2000). През 2005 година се появява и ръководство за предклинични занятия за бъдещите медици и стоматолози, под редакцията на доц. З. Велков (2005).

За обучението на чуждестранните студенти е създадена адаптирана учебна програма и тестове за програмиран контрол на английски език. Те се съобразяват с всички нови учебни помагала по патофизиология, ползвани във водещи англоезични медицински факултети. Програмата се реализира под ръководството на доц. А. Стойнев.

След инцидент през 2006 година сградата на учебната институция бива опожарена, а катедрата се премества в Предклиничния блок, където работата протича при доста тежки условия - липсват оборудвани учебни зали, няма помещения, подходящи за вивариум. Неналични са и така необходимите изследователски лаборатории.

Научноизследователските дейности продължават, но одобрените в катедрата теми, бележат застой. Защитени са само три дисертации за "доктор на науките" (от проф. Р. Лолов), както и за образователната и научна степен "доктор" (от Е. Джамбазова и С. Лазаров). Разформирова се студентският научен кръжок. Макар на лице отново да има затруднения, през 2010 се издават съвременни учебници за студенти по медицина (2010). Редактор е проф. А. Стойнев и проф. Д. Илучев. Учебни материали са публикувани и за студентите, обучаващи се в специалностите "фармацевт" и "рехабилитатор и epготерапевт" (2011) под редакцията на проф. Стойнев.

Изследователската работа поема в нов ракурс през 2012 г. след постъпването в катедрата на проф. А. Стойнев и на доц. А. Бочева. Работи се по конкурсни проекти, които се финансират от Медицинския университет в столицата и Министерството на образованието и науката. Проф. А Стойнев и председател на Българското дружество по физиологични науки (от 2007 до 2011 г.).

По статията работи: Виктория Милова

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

Източник: 1. "История на медицинските науки в България", София, 2013 г., Академично издателство "Проф. Марин Дринов".


ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Направления в медицинатаИсторияПсихологияПатологияНовиниСпециалистиНормативни актовеФизиологияЛеченияЛайфстайл