Начало История на медицината Създаване на катедрите по патофизиология в Плевен и Стара Загора

Създаване на катедрите по патофизиология в Плевен и Стара Загора

От 1975г.

Създаване на катедрите по патофизиология в Плевен и Стара Загора - изображение

Катедрата по патофизиология  Медицински факултет - Плевен отваря врати през 1975 г. Медицинската институция е ръководена (до 1982 година) от нейния основател - проф. Младен Аргиров. Първите му асистенти са П. Топалски, Денко Страшимиров (по-късно той става доцент) и Хр. Попов.

Времевият период от 1982 до 1999 г., на чело на институцията застава проф. Анелия Узунова. След 1999 г. отговорността за работата в катедрата се поема от доц. Д. Страшимиров. Благодарение на структурни промени в Медицински университет в Плевен, през 2000 г. е създадена обединената катедра по Обща биология и патофизиология. Институцията е под ръководството на доц. Д. Страшимиров.

За преподавателските си цели, Секцията по патофизиология, която е под опеката на катедрата, разполага с две модерно оборудвани учебни зали, лаборатория и операционен блок, предназначен за манипулации с малки и големи лабораторни животни. На пълни обороти работи и научноизследователската и диагностична лаборатория за определянето на микроелементи в биологичните и органични проби.

Базисните теми, в които е съсредоточена работата в научните направления, са ролята на тимусаната жлеза в патогенезата на артериалната тромбоза, атеросклерозата и артериалната хипертония, както и ролята на микроелементите в патогенезата на оксидативния стрес и хипертонията и други. Успешно е защитена дисертация за "доктор на медицинските науки" и 2 - за образователната и научна степен "доктор".

Катедрата по патофизиология към Медицински факултет - Стара Загора отваря врати през 1982 г. Неин основател (и ръководител до 1990 г.) е доц. Яким Якимов. Развитието на медицинската институция е белязано и от кадрови, и от материални затруднения.

Във времевия период от 1991-1998 г. в катедрата няма хабилитирано лице, а лекционните курсове се изнасят от гост-преподавател - проф. Д Илучев. Промените след създаването на Тракийския университет (през 1995 г.) довеждат до създаването на обединена Катедра по физиология, патофизиология и фармакология.

В периода от 1999 до 2003 г. катедрата е под ръководството на доц. Калинка Демирева, а от 2003 до 2005 г. – от доц. Трайчо Димитров. В Медицински факултет Стара Загора се реализира обучението по патофизиология на студентите по медицина, на медицинските сестри и акушерките (за образователната степен бакалавър).

Липсата на нужната материална база и приемственост в ръководството оставят негативно отражение в научноизследователската работа, насочена към патофизиологията на дишането, влиянието на биологично активните вещества върху изолирани органи, инсулиновата резистентност, имунните процеси при психични заболявания и иновациите в медицинското образование.

Освен катедрите към медицинските факултети, български патофизиологични звена, лаборатории и отделения са функционирали и функционират в други големи медицински учреждения (Военно-медицинската Академия, Института за спешна медицинска помощ - сега МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", Майчин дом. Изградена е и катедра по физиология и патофизиология в Медицински факултет на Софийски университет "Климент Охридски".

По статията работи: Виктория Милова

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

Изотчиник: 1. "История на медицинските науки в България", София, 2013 г., Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Снимка: www.digitalhealth.net

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Направления в медицинатаИсторияПсихологияПатологияНовиниСпециалистиФизиологияНормативни актовеВидеоЛеченияЛайфстайл