Начало История на медицината Създаване през 1961 г. на катедрата по патофизиология на Медицински факултет във Варна

Създаване през 1961 г. на катедрата по патофизиология на Медицински факултет във Варна

От 1961г.

Създаване през 1961 г. на катедрата по патофизиология на Медицински факултет във Варна  - изображение

Варненската катедра по патофизиология към медицинския факултет е една от петте основни, които, на практика, са основополагащи за цялото медицинско учебно заведение. Официално е създадена през 1961 г.

Първи ръководител на институцията е доц. Здравка Кемилева (по-късно тя става професор). Първите й асистенти са Анелия Узунова (по-късно, освен че става професор, тя ръководи и катедрата по патофизиология Плевен) и д-р Кольо Великов. Впоследствие, работа започват Иван Козарев и Калинка Демирева. След известно време и двамата стават доценти. Професор Кемилева ръководи работата в катедрата до 1971 г, а по-късно поема управлението на катедрата в МУ София. Именно там тя защитава дисертацията си за "доктор на науките" (1980).

Базисната тематика, в която е съсредоточена работата в катедрата от този период е ролята на тимусната жлеза в регулацията на имунните процеси. Под ръководството на проф. 3. Кемилева биват защитени 3 дисертации - на А. Узунова., И. Козарев., М. Щерева. Професор Кемилева, като ректор на МУ Варна (1963-1966). Допринася и за изграждането и укрепването на институцията.

Професор Иван Попдимитров е следващият ръководител на катедрата. Той работи там от 1971 до 1988 г. Преди това медикът е аспирант по патофизиология. Завежда и секцията по патофизиология и експериментална терапия на НИИХК София. Съавтор е на няколко учебници по патофизиология. Освен това, под негово ръководство биват защитени 3 кандидатски дисертации - от К. Великов, Ц. Цеков и К. Демирева.

Основно направление в научната работа заемат проучванията на протеиновата обмяна и микроциркулацията, както и приложението на белтъчните хидролизати и белтъчните плазмозаместители. Професор Попдимитров инициира създаването на радиоизотопна лаборатория с ръководител К. Демирева, обслужваща и други катедри към МУ Варна. Разработват се научни теми между клиничните катедри oт МУ Варна, БАН, ВМЕИ Варна, обучавани са специалисти невролози от Североизточна България в областта на функционалната елекрофизиология.

Доцент Иван Кошрев ръководи катедрата в периода от 1991 до 2000 г. Медикът организира и ръководи работата в Катедрата по патофизиология на филиалния факултет в Добрич (1978 -1991). Лекарят създава учебници и ръководства по патофизиология. В този времеви период биват защитени две дисертации на Г. Бекярова (по-късно тя става доцент) и Р. Радев.

В началото на ХХI век катедрата се ръководи от доц. Ганка Бекярова. Благодарение на промени в структурата на Медицински университет Варна, през 2001 г. се създава обединената катедра по физиология и патофизиология. За неин ръководител е избран физиологьт Негрин Негрев. Четири години по-късно работата в институцията е поета от физиологът доц. Златислав Стоянов, а след това - отново от доцент Негрев.

Секторът по патофизиология, под ръководството от доц. Г. Бекярова, разполага с две учебни зали и лаборатории. Лекционният курс се представя най-вече мултимедийно. Въвеждат се модерни форми на обучение (решават се клинично-ориентирани медицински казуси и задачи). Утвърдено е обучение посредством свободно избираеми дисциплини (СИД) (като например "Патофизиология на екстремните състояния" и "Ендотелна дисфункция и оксидативен стрес в патогенезата на сърдечносъдови заболявания и метаболитен синдром").

Патофизиологичните лекции са преподавани на студенти от няколко специалности в Медицинския колеж, както и отделни лекции, предназначени за специализанти (по вътрешни болести). Те най-често касаят нововъведенията в патогенезата на определени социално значими заболявания. Патофизиолозите от катедрата могат да се похвалят с немалко научни публикации у в страната и в чужбина, както и авторски свидетелства за изобретения и удостоверения за рационализации.

По статията работи: Виктория Милова

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

Източник: 1. "История на медицинските науки в България", София, 2013 г., Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Снимка: http://www.hidoctor.ir/

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Направления в медицинатаИсторияПсихологияПатологияНовиниНормативни актовеВидеоСпециалистиФизиологияЛеченияЛайфстайл