Начало История на медицината Руски лекари, работещи във Военно-медицинската академия, повлияли с труда си на развитието на оториноларингологията до средата на 19 век, 1 част

Руски лекари, работещи във Военно-медицинската академия, повлияли с труда си на развитието на оториноларингологията до средата на 19 век, 1 част

От 1833г.

Руски лекари, работещи във Военно-медицинската академия, повлияли с труда си на развитието на оториноларингологията до средата на 19 век, 1 част - изображение

Началният период от развитието на руската оториноларингология, по една или друга причина, е тясно свързан и с историята на Военно-медицинската академия, създадена през 1798 година.

Лечението на пациентите, страдащи от заболявания на ушите, носа и гърлото, както и  преподаването по отделните клонове от медицинската дисциплина (отология, ринолология, ларингологията) преди тя да бъде формирана като автономна специалност първоначално било истинско предизвикателство. Това било така, защото дисциплината първоначално била разделена между преподавателите, работещи в катедрата по хирургия и тази по болнична патология и терапия. Катедрата по хирургия от 1800 до 1833 била оглавявана от д-р И. Ф. Буш (1771-1843), който неслучайно бил считан от медицинските историци за един от основателите на руската отология. Преподавайки лекциите на своите студенти, д-р Буш винаги намирал начин да демонстрира пред бъдещите руски лекари полезни практически упражнения, за да могат те да получат задълбочени познания по отология и ринолология. Неговата основна тритомна книга "Ръководство за преподаване по хирургия", написана на руски от 1807 до 1823 година била преиздавана цели 5 пъти, а по нея в продължение на почти половин век са били обучени немалко руски хирурзи. Частта от този труд, посветена на хирургичното лечение на заболяванията на ушите и носа обхващала повече от 100 страници. Те били представени и  описани толкова старателно и подробно, че някои историци, интересуващи се от областта на оториноларингологията (например A. Пучковски през 1914 година и B. Преображенски през 1960 година) считали, че този раздел би могъл да се приеме за първото ръководство, касаещо оториноларингологическата специалност в Русия.

Темата за нехирургичните заболявания на носа и гърлото пък били описани подробно в трудовете на проф. К. Ф. Уден (1754-1823), оглавявал катедрата по патология и терапия във Военно-медицинската академия. След 1818 година медикът редовно публикувал информация за своите открития в престижното руско списание от "Академические чтения". Той предложил на вниманието на читателите и подробна класификация на заболяването ангина, която била високо оценена от един от водещите експерти в областта на патологията на лимфоидния  апарат на фаринкса - акад. Б. С. Преображенски (през 1960 година). В своята класификация д-р K. Уден оразличил видовете ангина (серозна, катарална, гнойни, злокачествена, полипозна, симптоматична).

След това професор Х. Саломон (1796-1852), наследил работата в катедрата по хирургия от професор И.Ф. Буш. Новоназначеният лекар посветил значително внимание на създаването на "Начални основи на оперативната хирургия" и повлиял на развитието на руската оториноларингология.

Към втора част >>> тук

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

http://www.historymed.ru/encyclopedia/categories/?ELEMENT_ID=13

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Направления в медицинатаИсторияСнимкиНовиниИзследвания