Начало История на медицината Създаване и ръководство на Катедрата по фармакология и терапевтика при Софийския медицински факултет след 2000 година

Създаване и ръководство на Катедрата по фармакология и терапевтика при Софийския медицински факултет след 2000 година

От 2000г.

Създаване и ръководство на Катедрата по фармакология и терапевтика при Софийския медицински факултет след 2000 година - изображение

След 2000 г. на чело на Катедрата е проф. Н. Бояджиева, която също е допринесла за развитието на институцията. Тя е активен участник в разработването на няколко международни проекта с координатор проф. Д. Саркар, спонсорирани от Националния институт на здравето в САЩ, като "Роля на бета-ендорфина в алкохолната невротоксичност" (1996-1999), "Алкохол и апоптоза" (1999-2004), "Алкохол, опиоиди и имунна функция" (1997 2001), "Роля на бета-ендорфините в алкохолните ефекти върху естествените килърни клетки" (1996-1998), "Алкохол и пролактином" (1998-2001). Проф. Бояджиева, съвместно с проф. Саркар и негови сътрудници (САЩ), провеждат (често цитирани в научната литература) фундаментални проучвания върху взаимодействието на цАМФ и етанол в регулацията на програмираната смърт и диференциацията на хипоталаминични  бета-ендорфинергични неврони, сравняване ефектите на алкохола и ацеталдехид върху пропиомеланокортин иРНК и бета-ендорфиновата секреция от хипоталамични неврони, ефектите на D1 и D2-допаминергични агонисти и антагонисти върху базалната и етанол-модулирана бета-ендорфинова секреция от хипоталамични неврони, етаноловата супресия на нивото на хипоталамичния пропиомеланокортин и на NK-клетъчната цитолитична активност в слезката, ролята на бета-ендорфина, на кортикотропин-рилизинг хормон и на вегетативната нервна система в опосредствяването ефекта на хронично прилаган етанол върху естествената цитотоксична активност на килърните клетки.

Професор М. Власковска е координатор на международни проекти, спонсорирани от шведския Национален институт по лекарствена зависимост, като "Механизъм на опиатната аддукция с използване на модели с клетъчни култури", "Ендогенни опиоиди при опиатния толеранс и зависимост". Тя е активен участник в международните научни проекти "Пуринергични механизми на болката по време на разтягане на висцерални сакове и тръби" (1999-2000) с координатор проф. Г. Бърнсток, спонсориран от Уелкъм Тръст, Лондон, "Ноцицептин/ноцистатин модулация на невротрансмитерното освобождаване, включено в опиатната аддукция" (2000-2001), с координатор проф. Р. Якиш, спонсорирано от Хумболтовата фондация в Германия; "Молекулни механизми на опиатната аддикция: използване на ДНК чипове” с координатор  блиатната аддикцкя; използававе на ДНК чипове" (2000-200!) с координатор проф. Обраян, спонсорирано от Каролинския институт и Националния институт по лекарствена зависимост в Швеция. Проф. М. Власковска. в съвместни изследвания е проф. Терениус и сътрудници (Швеция), създават ново научно направление изследване молекулните механизми на действие на аналгетични и противовъзпалителни средства и механизмите на развитие на толеранс и зависимост към аналгетици - установяват редица нови научни факти.

Професор К. Якимова е активен участник в международния научен проект „Влияние на невротрансмитерите и невромодулаторите върху хипоталамичните неврони по отношение на тяхната способност да потенцират ефекта на температурната регулация" с координатор проф. Ф.-К. Пирау, спонсориран от Макс-Планк Института за физиологични и клинични изследвания в Германия. В техните съвместни проучвания са установени редица функционални характеристики на хипоталамичните неврони.

Професор Вл. Мицов провежда значителен брой проучвания върху зависимости между химичната структура и активността на много групи новосинтезирани от български химици съединения. В резултат на тези изследвания е създаден препаратът Pymadin (4-Аминопиридин хидрохлорид), с доказана терапевтична активност Той се произвежда и прилага и досега като антагонист на недеполяризиращите миорелаксанти, както и в комплексната терапия на мултиплена склероза, болестта на Ллцхакмер, невралгии. Освен като монопрепарат 4-Аминопиридинъте прилаган и в комбинирания препарат Nivalin P.

Доцент И. Ламбев и д-р К. Симеонова имат съвместни публикации с проф. Хигашино и негови сътрудници от Осака (Япония): върху ролята на азотния оксид, на ендотелин 1, на ендотелин 3 и на N-нитро-L-аргинин при спонтанно хипертензивни и нормотензивни плъхове. Доц. И. Ламбев сега ръководи Лаборатория по сърдечно-съдова и бъбречна фармакология. Той е автор и съавтор на учебници, справочници, лекарствени продукти. Има голяма заслуга за компютърното оборудване и онагледяване на учебния процес. Доц. Ламбев съвместно с други преподаватели от катедрата изследват антихиперазотемичната, диуретичната и противовъзпалителна активност на създадения в катедрата комбиниран препарат нефротон - смес от спиртни и водни извлеци от наши растителни дроги (Fructus Cynosbati, Radix Levistici, Herba Centaurii, Folia Rubi fruticosi, Radix Rubi lYuticosi, Semina Lini и Semina Helianthi).

Доцент M. Марков има съвместни публикации с японските колеги от Оса¬ка (Япония) върху участието на ренин-ангиотензиновата система в антихипертензивните ефекти на изотеолина при спонтанно хипертензивни плъхове. Той работи главно в областта на дихателната и сърдечно-съдовата фармакология. Съавтор е на ръководства за студенти, учебници, справочници.

Голяма заслуга за развитието на лабораторията по фитохимия в катедрата има к.ф.н. И. Нинова. Доц. Е. Клоучек създава Лаборатория по фармакология на стомашно-чревния тракт, изследва хепатопротективни и антиулкусни средства от растителен и от синтетичен произход. Св. Кръстева и Й. Панова осъществяват проучвания в областта на фармакобиохимията. Д-р Д. Дренска провежда изследвания в областта на биологичната активност на антоциани. д-р С. Сурчева участва в редица съвместни експериментални и клинични проучвания, д-р К. Маразова провежда изследвания в областта на гастропротективния ефект на новосинтезирана сол на активния метаболит на роксатидина в комплекс с бисмутов цитрат. Висока оценка получават и изследванията, проведени от млади учени и студенти-кръжочници, съвместно с преподаватели от катедрата.

Редица медици от екипа на катедрата (до 2013 година) са специализирали във водещи лаборатории в САЩ, Швеция, Великобритания, Япония, Германия, Италия, Испания и повишават нивото на изследователската и учебната работа.

Най-рано създадената катедра по фармакология в страната е школа за голям брой талантливи специалисти в гази фундаментална наука с много висока активност в други научни и учебни звена в България. Академик проф: В. Петков, признат за учител на цяла генерация фармаколози, дългогодишен ръководител на Катедра по фармакология в ИСУЛ и директор на Института по физиология в БАН, започва своя път на учен    и преподавател в катедрата. Негови ученици са проф. Д. Станева, основател на Катедрата по фармакология и токсикология във Фармацевтичния факултет, чл.-кор проф. Радомиров - директор на Института по физиология в БАН. проф, В. Георгиев, проф. Лазарова и много други. От катедрата започват своя път много уважавани наши фармаколози като проф. К. Русинов, доц. В. Тодоров, доц. Н. Аврамов, чл.-кор проф. Ц. Стойчев, проф. М. Николова, проф. Л. Дапева, доц. Цв. Бояджиев, проф. В. Влахов (създател на първата в България Катедра по клинична фармакология), проф. Вл. Мицов, доц. П. Статков, доц. Т. Димитров и др.

Преподавателският състав на Катедрата сега включва: проф. Надка Иванова Бояджиева, проф. Красимира Симеонова Якимова, проф. Мила Василева Власковска, доц. Иван Тодоров Ламбев, доц. Марко Цонев Марков, главните асистенти д-р Катерина Димитрова Симеонова, д-р Цветанка Петрова Маркова, д-р Славина Кирилова Сурчева, д-р Диана Игнатова Дочева-Дренска. д-р Румен Павлов Николов, асистентите д-р Жоржета Стоянова Бочева, д-р Павлина Ангелова Гатева, д-р В. Илиева, М. Трайкова, д-р Т. Ханджиева-Дърленска, докторант, д-р Георги Здравков Димитров, инж. Г. Дюлгерова.

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

1. "История на медицинските науки в България", София, 2013 г., Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Компании и организацииСпециалистиЛайфстайлСнимкиАлтернативна медицинаРецептиНаправления в медицинатаЛюбопитноНовиниСпортЛичностиОткритияГеографияСпорт и туризъмОрганизацииОбразованиеЗаведенияАптекиИнтервютаСоциални грижи