Начало История на медицината Научноизследователска, учебна и лечебно-диагностична дейности в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Научноизследователска, учебна и лечебно-диагностична дейности в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

От 1962г.

 Научноизследователска, учебна и лечебно-диагностична дейности в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - изображение

Научноизследователската работа в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични болести е обвързана със световните тенденции и достиженията в диагностиката, профилактиката и третирането на болните, поради това притежава своите особености и черти и особености. Още след създаването и откриването на центъра са внедрени модерни за конкретното време технологии по кръводаряване, кръвоконсервиране, получаване на тест серуми за определяне на кръвните групи, производство на кръвни биопрепарати. Лечебното заведение е научноизследователско звено, а институцията е с доказана от десетилетията отлична способност в планирането, организацията и реализацията на изследвания по всички направления на клиничната и експерименталната хематология.

Специалистите в институцията са добри професионалисти, участващи в национални и международни проекти, включващи научни разработки, които са с фундаментален и приложен характер. Само през периода 2002 -2011 г. лекарите от болницата са ръководят или участват в 22 научни проекта, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" и от външни източници в сътрудничество с учени от САЩ, Великобритания, Индия, Швеция, Германия и други страни.

Основните теми на проектите касаят клинико-фармакологичните проблеми при злокачествени болести на кръвта и други органи, приложението на стволовите клетки и други. За своите съществени научни постижения доцент Маргарита Генова получава първа награда от НФ „Научни изследвания", както и призът на името на проф. Димитър Ораховац от Съюза на научните медицински дружества в България.
Учебната дейност съставлява значителна част от работата. През 1962 г. е открита Катедрата по хематология и кръвопреливане към ИСУЛ, а базата е в НЦХТ. В нея работят и много от хоноруваните преподаватели от Центъра. Учебно-пренодавателската дейност е разширена значително след изграждането на мрежа от станции (центрове) по трансфузионна хематология, кабинети и отделения по клинична хематология в страната. Изготвят се и периодично се актуализират програми за следдипломна квалификация по клинична и трансфузионна хематология. След 1974 г. Центърът става за обучение по хематология и на студентите по медицина (като част от общата им програма по вътрешни болести), а също така на аспирантите и докторантите. След 1997 г. като мярка за осъвременяването на това обучение в НЦХТ, МУ София и Варна се създават мултимедийни стаи. Те са оборудвани съгласно изискванията на програмата Tempus и разполагат със съвременна компютьрна и аудиовизуална техника. В болницата/центъра успешна защитени 36 кандидатски и 10 докторски дисертации. Написани са множество монографии и учебници по клинична и трансфузионна хематология, атлас по хематология, както и методични указания, подпомагащи работата.

След 2012 г. лечебно-диагностичната работа се осъществява чрез Клиниката по хематология, разполагаща със сектори и отделения и Консултативно-диагностичен блок с прилежащи кабинети и лаборатории.

Ръководството на Клиниката по хематология е поето от доц. Георги Михайлов. Работата и ръководството е поето, както следва: Отделението по клинична хематология (доц. Дончо Пейчев), Отделението за трансллантации на хемопоетични стволови клетки (доц. Георги Аранаудов), Секторът за подготовка и съхранение на хемопоетични стволови клетки (доц. Милчо Минчев), Отделението по химиотерапия, хемотерапия и наследствени заболявания на кръвта (д-р Васил Хрисчев), Секторът по таласемии и патологични хемоглобини (д-р Мирела Рангелова), Секторът по хемостазеология (проф. Тошко Лисичков).

Консултативно-диагностичният блок е поет от доц. Георги Балаценко. Част от работата му включват дейностите на приемно-консултативния кабинет. Негов началник пък е д-р Анелия Лилова, Клинична лаборатория (доц. Цанко Арсов), лаборатория по хемопатология и имунология (доц. Маргарита Генова), лаборатория по питогенетика и молекулярна биология (доц. Ставри Тошков), лаборатория по трансфузионна хематология (д-р Светла Иванова), Лаборатория по нуклеарно-медицинека  диагностика (доц. Донка Василева), Лаборатория по микробиология (Илиана Петрова).

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

Източник: 1. "История на медицинските науки в България", София, 2013 г., Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Снимка: dicionariosaude.com

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Направления в медицинатаИсторияНормативни актовеНовиниСпециалистиЗаведенияОрганизацииЛюбопитноИзследванияАлт. медицинаКлинични пътеки