Начало История на медицината 1930 година и новите цели на Рокфелеровата фондация

1930 година и новите цели на Рокфелеровата фондация

От 1931г. до 1934г.

1930 година и новите цели на Рокфелеровата фондация - изображение

Паричните помощи за медицинска и научна подготовка след 1923 година нарастват много по-бавно от обществените средства. Така приносът на фондацията се маргинализира, което й иззема изцяло ролята на двигател.

Налага се нова политика, резултат от отражението на Голямата депресия от 1929 г. Тази икономическа криза, една от най-големите в Америка, сплотява страната и след дълъг период на непрекъснат растеж. Това е невероятен шок с дълбока и неконюнктурна причина.

Ръководещите фондацията "Рокфелер" лица съзират в основата на тази криза несъответствие между познанието за продуктивните сили, развиващи се непрекъснато през последните години, и човека, който не прогресира: "Познанието и контрола ни върху неодушевените сили надхвърлят тези за живия свят. Последният, на свой ред, изисква на свой ред, изисква особено усилие, строго  научно, в областта на биологията и психологията, както и развитие на математиката, физиката и химията, които се явяват, фундаментални за биологията и психологията."

Това е цитат от Уорон Уейвър, математик и физик по образование, ръководител на отделението по естествени науки на Рокфелеровата фондация от 1931 г. Той добре илюстрира направения от отговорните лица във фондацията анализ на кризата, както и целите, които те възлагат на новата политика.

Уорън Уейвър и управляващите фондацията "Рокфелер" малко по малко уточняват програма, която в началото е доста обширна. Опознаването на човека, изучаването на психологията, на храненето, на хормоните са области, които до 1934 година заемат съществено място в програмата на У. Уейвър. През 1934 година У. Уейвър насочва усилията си към фундаменталната биология и приложението на нови физични методи към биохимията, клетъчната физиология и генетиката.

Статията е част от историята на:

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

Мишел Моранж, "История на молекулярната биология"

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

История