Начало История на медицината Учебни заведения

История на медицинските учебни заведения

Компании и организации

История на медицинските учебни заведения - изображение

Медицинските учебни заведения имат богата и разнообразна история. Всяко едно от тях има своите ученици, станали впоследствие велики учени, благодарение, на които се е стигнало до този огромен прогрес на медицинската наука.

Фрамар ви предоставя интересна информация за историята на различните медицински училища, институти и др. по света и великите учени, учили в тях.

5.0, 1 глас

СЪДЪРЖАНИЕ

Древногръцки медицински школи от 4 век преди Христа

История на медицинските учебни заведения

От -400г.

Немалко изследователи са стигнали до извода, че разцветът на древногръцката философия и изкуство са обусловили и напредъка в областта на медицината. В елинската философия постепенно са се формирали две основни течения материалистичното (въведено от Демокрит) и идеалистичното (въведено от Платон). П...

Прочети повече ›

Римски медицински училища

История на медицинските учебни заведения

От 19.05.-300г.

Римските последователи на Хипократ били наричани Hippocratici (хипократици). Друг синоним, с който също били наричани тези хора и обединявал тяхната медицинска им философия бил dogmatici . Догматиците били наричани така, защото не се противопоставяли и не поставяли под съмнение медицински догми, ко...

Прочети повече ›

История на институт "Пастьор"

История на медицинските учебни заведения

Както се вижда още от името, Институт Пастьор (Institut Pasteur) е кръстен на своя световно известен основател, приеман за един от най-големите гении на науката великият Луи Пастьор. Историята на института е свързана с живота и откритията на много други велики учени, провели голям брой изследвания...

Прочети повече ›

Създаване на "King College School of Medicine" през 1831 година в Лондон

История на медицинските учебни заведения

В САЩ обучението по медицина е структурирано на степени. Те се получават в първо в колеж, а след това в университет. След 3 или 4 години в колеж обучаващите се кандидатстват за степен Doctor of Medicine, а след още толкова години - стават правоспособни медици. Бъдещите лекари прекарват две години в...

Прочети повече ›

Медицинско образование в келтска Ирландия от Древността

История на медицинските учебни заведения

От 530г.

Образованието се е считало за ценност за древните келти. Веднага след покръстването на древния народ са се открили няколко учебни заведения. Сред тях са били училището „Клонард, основано през 530 г., „Роскарбъри през същия век и „Армаг, основано лично от Свети Патрик. Доста е веро...

Прочети повече ›

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

История